Μιχάλης Φαράντος

General Counsel & Executive Law Director

Ο Μιχάλης Φαράντος είναι δικηγόρος. Αποφοίτησε από την Νομική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2000
-Η ενασχόληση του εστιάζεται στο Εμπορικό (Δίκαιο Εταιρειών, Δίκαιο Εμπορικών
Συμβάσεων, Δίκαιο Αξιογράφων, Πτωχευτικό Δίκαιο κλπ) και το Αστικό Δίκαιο
-Δραστηριοποιείται τόσο στη συμβουλευτική όσο και στη δικαστηριακή δικηγορία, με ευρύ κύκλο πελατών (νομικών και
φυσικών προσώπων) οι οποίοι καλύπτουν ιδιαίτερα μεγάλο φάσμα επιχειρηματικής δραστηριότητας