Γιώργος Κιμούλης

Το σκεπτικό, πάνω στο οποίο, ο Γιώργος Κιμούλης
βάσισε τον αυτοσχεδιασμό του, ήταν να …μας γκρεμίσει τη μεγάλη βιβλιοθήκη του καθιστικού και να μετακομίσει την τραπεζαρία σε άλλο δωμάτιο.
Με ακρίβεια χειρουργού, σχεδίασε τα πάντα, μελέτησε τις κινήσεις, το κάδρο, το φως, το ύψος των βιβλίων μπροστά του, ζήτησε λίγο χαρτοτέηπ, για να το βάλει κάτω από το καραβάκι, μη τυχόν το παρασύρει ο αέρας από τα βιβλία που, μετά, θα έριχνε κάτω με δύναμη και αξιοποίησε υποκριτικά κάθε, μα κάθε δευτερόλεπτο.
Αν αυτό το βίντεο της προετοιμασίας του ενάμισυ λεπτού της ”παράστασής” του, το μελετούσαν σπουδαστές δραματικών σχολών, θα ήταν ένα πολύτιμο μάθημα.
Ένας μεγάλος ηθοποιός ήταν μαζί μας και ήταν -έστω για λίγο- μόνο δικός μας!

(Δεκέμβριος 2011)